Hjerneforskningscenter indvies

Fredag indvies Dansk NeuroforskningsCenter (DNC) på Århus Sygehus. Centeret bliver det største i Danmark.

Hvor sidder begæret i hjernen? Er musikere klogere end andre mennesker? Kan vi løse sklerosens gåde? Og kan vi blive endnu bedre til at finde og fjerne blodpropper i hjernen?

Disse og mange andre spørgsmål arbejder forskere i Dansk NeuroforskningsCenter (DNC) intenst på at besvare. Centeret er en del af Århus Sygehus og indvies officielt i dag.

Dansk Neuroforskningscenter (DNC) er opført af Region Midtjylland med støtte fra Aarhus Universitet. Formålet med centeret er at styrke udvikling af ny viden om hjernen og ny behandling til mennesker med sygdomme i hjernen. Det gøres helt konkret ved at bygge bro mellem forskere fra den basale forskning og læger fra patientbehandlingen.

- Dansk NeuroforskningsCenter er et unikt miljø for hjerneforskningen i Danmark, fordi det meget direkte styrker udviklingen fra molekyle til ny behandling, siger professor Johannes Jakobsen, formand for bestyrelsen i Dansk Neuroforskningscenter (DNC).

- Forskningen kommer til at ske i et tæt samspil med patienterne og erhvervslivet. Og den vil komme alle borgere i Region Midtjylland til gavn.

Hjerneforskningen i Århus har udviklet sig med rivende hast siden etableringen af det såkaldte PET-center i 1993. Den århusianske hjerneforskning er i dag internationalt anerkendt - både når det drejer sig om basal forskning og forskning i nye behandlingsmetoder.

Forskerne i Dansk NeuroforskningsCenter forsker bl.a. i kognition, psykiatriske sygdomme, traumatisk hjerneskade, parkinsonisme, blodpropper i hjernen, multipel sklerose, blindhed, døvhed samt smertetilstande og nervebeskadigelse.