Hjemmeværn og brandvæsen i samarbejde

Århus Brandvæsen og Hjemmeværnet indgår aftale, som skal styrke beredskabet

Århus Brandvæsen og Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland indgår aftale om styrket samarbejde i forbindelse med særlige hændelser i Århus Kommune.

Med aftalen sikres det, at der sker en optimal udnyttelse af tilgængelige beredskabsressourcer i tilfælde af eksempelvis stormflod, oversvømmelse, massive snefald m.v.

Konkret sker det ved, at Hjemmeværnet stiller mandskab og materiel til rådighed i forbindelse med hændelser, hvor kommunens egne ressourcer er utilstrækkelige eller mindre egnede i forhold til den pågældende situation.

Aftalen underskrives i dag klokken 11 på Hovedbrandstationen i Ny Munkegade i Århus.