Hjælp til ordblinde virker

Unge ordblinde har med den rette støtte lige så gode chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse som andre.

Nicklas Andersen er ordblind, men han har flyttet sig virkelig meget, og i dag er han det næsten ikke mere. Og det er han stolt af.

Hvis man ikke kan se forskel på b og p. Og hvis bogstavernes lyde driller. Så kan det være svært at komme gennem skolesystemet.

Læs også Knivstikkeri ved skole: Alle løsladt igen

Men med tekniske hjælpemidler og anden assistance kan ordblinde faktisk klare sig næsten lige så godt som alle andre unge i gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse.

Det viser den første systematiske undersøgelse af den specialpædagogiske støtte (SPS), som Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført for Undervisningsministeriet.

08:29

VIDEO: Alexander Gram Jensen fra Horsens opfandt app´en Subreader, så hans mor ikke skulle læse undertekster op for hans ordblinde lillebror, når de så film. Arkiv fra februar 2018.

Luk video

Undersøgelsen viser, at elever, der har modtaget SPS, har lige så gode chancer som deres klassekammerater for at gennemføre en ungdomsuddannelse og for at komme videre i uddannelsessystemet.

Læs også Hjælp at hente: Maria kan lære børn at læse på rekordtid

Dog får de typisk lidt lavere karakterer. Men hvis man sammenligner med det faglige udgangspunkt, de kom fra, får de faktisk et større løft end andre elever.

FAKTA: Syv procent menes at have svært ved at læse

  • Man ved ikke, præcis hvor mange ordblinde der er i Danmark. Men det anslås, at omkring syv procent af befolkningen har læsevanskeligheder.
  • Ordblindhed er den mest udbredte indlæringsvanskelighed hos børn.
  • Det er meget sandsynligt, at ordblindhed kan være arveligt. Det ses ofte, at ordblinde har en ordblind forælder eller bedsteforælder.
  • Man kan ikke slippe af med sin ordblindhed, men vanskelighederne kan afhjælpes. Det kræver dog en stor indsats i form af træning og undervisning og eventuel brug af hjælpemidler.

Kilde: Nota, bibliotek og videncenter for ordblinde.

I Dysleksi Ungdom, der er en forening for unge ordblinde, nikker næstformand Rasmus Madsen genkendende til undersøgelsens konklusioner.

Læs også Blev student som ordblind: Benedicte tegnede sig fra 02 til 10

Som ordblind kan du gå i gymnasiet, på HF eller en erhvervsuddannelse på stort set lige fod med andre unge, er foreningens erfaring.

- Hvis man bare har de hjælpemidler, der skal til, og får pensum inden for den tid, man skal bruge det, er der ikke de store problemer. Man kan også få lidt ekstra tid til de skriftlige opgaver, siger han.

01:19

VIDEO: 2000 ordblinde var i september 2018 samlet til Ordblindeløbet for at samle penge ind, der skal hjælpe ordblinde landet over.

Luk video

Hjælpen til de ordblinde består blandt andet i, at bøger bliver digitaliseret og læst højt. En såkaldt "it-rygsæk" med en computer med særlige programmer og andre hjælpemidler er også en del af standardstøtten.

Helt lavpraktisk kan man nu diktere til sin telefon. Det kunne man ikke for ti år siden. Du kan også få læst op på telefonen.

Rasmus Madsen, næstformand, Dysleksi Ungdom.

Og så er der inden for de seneste år kommet bedre programmer, der kan aflæse tekst, der ikke er tekst i digital forstand - for eksempel på et papir eller et opslag på Facebook.

Læs også Danmarks første ordblinde-efterskole fylder 50 år

Teknologien har hjulpet ordblinde

I det hele taget har den teknologiske udvikling gjort tilværelsen nemmere for ordblinde.

- Helt lavpraktisk kan man nu diktere til sin telefon. Det kunne man ikke for ti år siden. Du kan også få læst op på telefonen, siger Rasmus Madsen.

Flere og flere unge har gennem de senere år fået støtte under SPS. Langt de fleste støttemodtagere er ordblinde. Men SPS-modtagere med udviklingsforstyrrelser udgør en stigende andel.

03:11

VIDEO: Ord og bogstaver kan være en udfordring og volde problemer for mange børn. Men i Hadsten har et læsekursus for børn og unge med læsevanskeligheder opnået stor succes. Arkiv fra 2017.

Luk video

Også elever med andre psykiske vanskeligheder kan få støtte. De øvrige grupper klarer sig dog knap så godt som de ordblinde, viser undersøgelsen. 

I 2017 blev der brugt cirka 190 millioner kroner på SPS til 20.000 elever på ungdomsuddannelserne. Af dem var 72 procent ordblinde, mens 16 procent havde udviklingsforstyrrelser.

Læs også Elever vinder EM i entreprenørskab med app til ordblinde