Hjælp til multisyge

Indsats for patienter med flere sygdomme

Hver tredje midtjyde har flere kroniske sygdomme. Det er en udfordring for sundhedsvæsenet, som er opbygget med udgangspunkt i behandling af enkeltsygdomme.

Nu ønsker midtjyske politikere nytænkning i behandlingen af de multisyge.

En multipatient kunne for eksempel være en kvinde på 79 år, der har rygerlunger, men også lider af diabetes, knogleskørhed, forhøjet blodtryk og slidgigt.

Hvis hun skulle følge de optimale behandlingsanvisninger, skulle hun tage 12 forskellige slags medicin og deltage i 14 former for forebyggende aktiviteter eller kontroller. En uoverkommelig behandlingsbyrde, konkluderer regionen.

Behov for mere helhedstænkning
De midtjyske politikere, som gennem blandt andet patientfortællinger, har fået sat fokus på udfordringerne i specialiseringen, ønsker handling. De mener at der er behov for enheder, der kan se på hele patientens situation
 
- Vi har især arbejdet med, hvordan man kan skabe bedre sammenhæng på tværs af sygdomsområder, så det bliver både lettere og mere sikkert for multisyge patienter, som i forvejen er meget belastede. Vi anbefaler blandt andet, at de gode erfaringer, regionen har med tværfaglig udredning og diagnosticering i Center of Excellence i Silkeborg udbredes og udvides, så de også omfatter behandling, og at der desuden sættes særlig fokus på multisygdom, siger Henrik Gottlieb Hansen, formand for Region Midtjyllands midlertidige udvalg for multisygdom.

Profiterer ikke af specialisering
Region Midtjyllands nye sundhedsprofil viser, at flere og flere midtjyder har ikke bare én, men flere kroniske sygdomme.

Samtidig har det vist sig, at multisyge ikke profiterer af den stigende specialisering i lige så høj grad som patienter med enkeltsygdomme.

Fx er overlevelsen efter kræftsygdom steget i perioden fra 1995-2005. Samtidig er overlevelsen faldet for patienter, der ud over kræften har andre sygdomme, skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.
 
Regionen nedsatte derfor i 2011 et politisk udvalg, der skulle sætte fokus på udfordringerne med multisygdom. Udvalget barsler nu med anbefalinger til, hvordan man kan supplere det specialiserede sundhedsvæsen, så det bliver bedre til at rumme multisyge patienter.  

Men udfordringen er i ligeså høj grad national. Derfor planlægger Region Midtjylland i samarbejde med nationale parter en konference om multisygdom, som finder sted den 14. maj i Horsens.