Her er ulven set

Nyt kort viser ulves forekomst i hele landet

I en privat skov ved Christianshede By tæt på Silkeborg blev en ulv fotograferet den 20. april i år. Foto: Vildtkamera, Niels Vestergaard. Collage: TV2OJ

Der er blevet råbt 'Ulv!' mange gange, siden den første ulv i Danmark i de seneste 200 år blev dokumenteret i 2012. Mange mener, at have set en ulv, men sådanne oplysninger er svære at dokumentere og verificere.

Naturhistorisk Museum, Aarhus og Institut for Bioscience-Kalø, Aarhus Universitet har netop frigivet det seneste kort over ulves forekomst i Danmark på videnskab.dk. Kortet viser de sikre fund, dvs. resultater af DNA-analyser samt dokumentation fra fotos fra vildtkameraer.

Se: Er det endnu en ulv?

Kortet viser, at ulvene i Danmark i hovedtræk er dokumenteret i fem områder: Sønderjylland, det vestligste Jylland, området syd for Herning-Silkeborg, området mellem Holstebro og Herning samt Thy. Desuden er der spredt dokumentation fra Østjylland.

Visuelle observationer af ulve er ikke medtaget på kortet, men ulve er med god sandsynlighed observeret mange andre steder i Jylland.