Henritte Kjær: Ja til ny lufthavn

Den konservative minister Henriette Kjær melder sig til flokken, der kræver ny østjysk storlufthavn.

Spørgsmålet om en ny storlufthavn ved Århus har delt de lokale konservative folketingskandidater i to lejre, men med familieminister Henriette Kjærs melding, trækker ja-sigerne fra.

Seks af partiets ti østjyske kandidater har i valgkampen givet deres mening til kende med hensyn til opførelsen af en ny international lufthavn til afløsning for lufthavnen i Tirstrup. Fire af dem siger ja, to siger nej.

Blandt ja-sigerne er altså familieminister Henriette Kjær, der også har et bud på en placering: Århus Kommune.

- Det vil tiltrække et større opland, siger hun i sin begrundelse for det ja, hun har givet i TV 2 / ØSTJYLLANDS spørgeskema-undersøgelse.

Her fik hun i lighed med de øvrige østjyske folketingskandidater stillet spørgsmålet: 'Vil du arbejde for, at Østjylland får en ny international lufthavn til afløsning for lufthavnen i Tirstrup?'

Spørgsmålet har delt vandene hos de konservative, hvor den århusianske folketingskandidat Poul Müller i mandags slog til lyd for, at Folketinget skulle tage beslutningen på sig og ikke længere afvente en lang og ørkesløs lokal og regional debat. Også han pegede på Århus som hjemsted for en ny lufthavn, helt konkret Thomasminde - et forslag, partifællen Benny Hammer, der stiller op i Hammel-kredsen, absolut ikke bifalder:

- Jeg synes, at det er et dårligt forslag. Det er et rent fantasiprojekt, sagde Benny Hammer som reaktion på Poul Müllers forslag.

Med Henriette Kjærs udmelding i dag har 52 af de 83 østjyske kandidater, der har fået spørgsmålet, svaret. Ja-sigerne tæller nu 15 kandidater. 33 siger nej, 3 siger måske. 31 har ikke svaret..