Havnen i Hou får ansigtsløftning

Trafikhavnen i Hou er blevet udvidet og 30 centimeter højere. Havnen er dermed nu bedre sikret mod at blive oversvømmet.

- Den nye trafikhavn er større end den gamle, og ikke mindst er besejlingsforholdene for både SamsøFærgen og Tunøfærgen blevet kraftigt forbedrede med nye lejer og fortøjningssystemer., siger projektleder Michael Lind-Frandsen.

Havnen og dens installationer er blevet bedre sikret mod højere vandstand end tidligere, idet den nye havn ligger 30 cm højere. Hertil kommer, at de rejsende til begge færger har fået langt bedre tilkørsels- og adgangsforhold, siger Michael Lind-Frandsen.

<b>Slidlag mangler</b>
Med knap fire uger til havneindvielsen fremstår havnen endnu langt fra færdig, men der skulle ikke være problemer for entreprenøren i at kunne gøre havnen klar til indvielsesfesten.

- Det eneste der skulle mangle, når havnen indvies, er et nyt slidlag, men det er simpelt hen ikke realistisk at lave omfattende asfaltarbejde i de to færgers højsæson, så det bliver lavet i efteråret. Det samme gælder udjævningen af det areal, der til vinter skal rumme de opstaldede både fra lystbådehavnen, fortæller Michael Lind-Frandsen.

<b>To års byggeperiode</b>
Ombygningen af færgehavnen gik i gang i sommeren 2008, og ombygningen har således varet to år - mere end dobbelt så lang tid som forventet.

- Forsinkelsen skyldes forhold, som Odder Kommune ikke har haft indflydelse på, idet den udelukkende kan tilskrives den forsinkede ankomst af SamsøTrafikkens nye færge Kanhave, samt det forhold at lejet kun kunne bruges til denne type færge, hvorfor der måtte etableres et nødleje til reservefærgerne, siger Michael Lind-Frandsen, der konstaterer, at forsinkelsen ikke har kostet skatteyderne penge, idet SamsøTrafikken (Nordic Ferry Services) har betalt alle ekstraomkostninger.