Grundejere vil sikre diger

Grundejerforening i Risskov vil give bestyrelsen ret til at tvinge medlemmer til at sørge for vedligeholdelse af diger.

Den seneste tids særdeles våde vejr og oversvømmelser får nu Grundejerforeningen Vejlby Fed i Risskov til at planlægge oprettelse af et digelag med beføjelse til at pålægge medlemmerne en øget indsats for at holde digerne ned mod Århus Bugt i god stand.

Digelaget skal omfatte cirka 500 husstande, som kan blive berørt, hvis digerne ned mod bugten bliver gennembrudt af vandet.

Fedet i Risskov er allerede i dag beslyttet af cirka fire km diger, som holdes ved lige af omkring 30 forskellige vejforeninger. Nu vil den lokale grundejerforening danne et lag med fælles bestyrelse for alle digerne.

- Det er jo ikke alle, der har samme opfattelse af, hvornår et dige er godt. Derfor skal bestyrelsen kunne komme med pålæg om vedligeholdelse, siger Henning Møller, bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen, til TV 2 | ØSTJYLLAND.