Grønt lys til gratis cykler

Silkeborg Centralsygehus fortsætter med at tilbyde gratis cykler til de ansatte.

Silkeborg Centralsygehus har fået indenrigs- og sundhedsministerens ord for, at det er lovligt at låne cykler ud til de ansatte.

Ordningen blev sat i gang for at skaffe flere parkeringspladser i forbindelse med en større ombygning. Ved at tilbyde de ansatte gratis cykler, håbede ledelsen at kunne løse sygehusets parkeringspro- blemer.

Statsamtet, der fører tilsyn med kommuner og amter, har tidligere forsøgt at bremse ordningen, fordi den angiveligt var i strid med loven. Men det forbud holder altså ikke, har indenrigsministeren slået fast.