To grønne skoler slår sig sammen.

Fusion mellem Dansk Center for Jordbrugsuddannelse og Vejlby Landbrugsskole.

Bestyrelserne for Vejlby Landbrugsskole, Århus og Dansk Center for Jordbrugsuddannelse (DCJ) i Beder syd for Århus arbejder for en fusion mellem de to uddannelsesinstitutioner pr. 1. januar 2008.

Hermed skabes en helt unik grøn brancheskole, som bliver den eneste i Danmark, der udbyder stort set alle jordbrugets erhvervsrettede uddannelser. Det skriver DCJ - Dansk Center for Jordbrugsuddannelse i en pressemeddelelse.

<B>Håber på at styrke skolernes profil</B>
Formålet med fusionen er at forene ressourcerne og styrke brancheskolernes profil.

Da fusionen først formelt gennemføres pr. 1. januar 2008 vil de to skoler i efteråret fortsætte de hidtidige aktiviteter, og de nye elever og studerende, som starter deres uddannelse efter sommerferien, vil ikke opleve nogen forandring. Det gælder både lærerkræfter og den fysiske placering af uddannelserne.

Ledelsen af den nye skole er dog allerede på plads, såfremt Undervisningsministeriet godkender fusionen. Formand bliver gårdejer Jens Ravn, udpeget af Dansk Landbrug. Næstformand bliver Thomas Møller,