Grim lugt i Assentoft

Gennem en hel måned har lugten af døde dyr været værre end normalt fra destruktions-anstalten Daka.

Beboere i Assentoft ved Randers har gennem den rekordvarme juli oversvømmet amtets miljøafdeling med klager over lugten fra destruktionsanstalten Daka. Det oplyser Østjyllands Radio.

En af de klagende beboere, Bitten Elgaard, siger at det efter en årrække med mindre lugtgener end tidligere har været slemt i denne sommer.

Dakas direktør Henrik Holst Pedersen erkender, at den varme sommer har givet lugtgener på grænsen af det tilladelige. Det skyldes dels, at varmen medfører, at der dør flere dyr, og det skaber kø-problemer på destruktionsanstalten. Derudover lugter de døde dyr stærkere i varmen, siger han.

Amtets miljøafdeling har nu bedt Daka lave målinger, som kan vise, om virksomheden holder sig inden for den gældende grænse på 5 lugtenheder.