Grenaa får miljøanlæg for skibe

Anlæg til rensning af spulevand fra tankskibe er ved at blive bygget på havnen.

I slutningen af august eller begyndelsen af september kan Grenaa Havn indvie et nyt anlæg, der kan rense spulevand fra tankskibe og dermed spare hav, fisk og fugle for store mængder forurenende olie.

Det nye anlæg, der anvender en svensk udviklet teknologi, er blot det tredje af sin slags i Danmark. De to første findes ved olieraffinaderierne i Fredericia og Kalundborg.

Anlægget skal behandle det vand, som er blevet brugt til at spule tanke på tankskibe. Efter turen gennem anlægget er vandet lige så rent som frisk havvand, og den afrensede olie kan bruges i kraftvarme-værker og andre steder.

Se mere i aftenens reportage på TV2 / ØSTJYLLAND.