Gratis vaccine til ældre

Århus Amt sender postkort til 90.000 pensionister med opfordring til gratis vaccination mod influenza.

I disse dage modtager 90.000 borgere i Århus Amt, som er fyldt 65 år, et postkort fra amtet med en opfordring og et tilbud om gratis vaccination mod influenza.

- Århus Amt er det eneste amt som sender postkort direkte til vores ældre borgere. Denne fremgangsmåde har vist sig at have god effekt, for vi har samtidig den højeste vaccinationsprocent i landet. De sidste 3-4 år har den ligget på mellem 65 og 67 procent, så det ser ud som om, at vaccinationen er blevet en god vane blandt de ældre, siger Carl Johan Rasmussen (S), formand for sundhedsudvalget i Århus Amt.

Jo ældre man bliver, jo farligere er det at få influenza, påpeger amtet.

Ikke mindst fordi der kan støde andre sygdomme til i forbindelse med influenzaen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at ældre - hver år - bliver vaccineret mod influenza.