Græs ødelægger Grenaa Strand

Planterester fra kanalerne i Kolindsund flyder ud i Kattegat.

Beboere i Grenaa klager over, at græs og andet planteaffald flyder rundt i vandkanten på byens strand. Ifølge beboerne stammer græsset fra kanalerne i Kolindsund, hvor Kolind Pumpelaug beskærrer planter ved bredderne.

Kolindsund Pumpelaug får hvert år 600.000 kroner af Århus Amt for at vedligeholde kanalerne. For den pris er det imidlertid også meningen, at pumpelauget skal samle græsset op flere gange i løbet af sommeren. Det er imidlertid ikke sket, og derfor har det ifølge klagerne fået lov at flyde med strømmen og videre ud i Kattegat. Det oplyser Østjyllands Radio.