Gigtforening: En skandale

Myndigheder burde have reageret på advarsel

Gigtforeningen kalder den nye hoftesag herhjemme for en sundhedsfaglig skandale. 540 danskere fik helt frem til august 2010 indopereret kunstige hofter af en særlig amerikansk type, som engelske læger allerede i 2005 havde advaret om var sundhedsfarlige.

- Myndighederne er ikke overvågne nok og de har været alt for langsomme til at reagere. Der har været masser af alarmklokker. Alligevel har de ansvarlige myndigheder ikke grebet ind. Det er en sundhedsfaglig skandale, som desværre minder om den ulykkelige Boneloc-sag. Den bør give anledning til alvorlig selvransagelse hos alle involverede.

Sådan siger Gigtforeningens direktør, Lene Witte, i en kommentar til sagen om de farlige metalhofter fra DePuy, som DR Kontant afslører i dag.

540 danskere har fået indopereret hofteproteser, der viser sig at kunne ødelægge væv og muskler og udlede tungmetaller til blodet.

Advarede i ortopædkirurgiske tidskrifter

Gigtforeningen hæfter sig ved, at engelske læger allerede i 2005 publicerede advarsler mod DePuys metalhofter i ortopædkirurgiske tidsskrifter. Men først fem år senere satte det amerikanske firma gang i en verdensomspændende tilbagetrækning.

- Alene på mistanken bør man stoppe brugen af metalhofter. Hvorfor er man ikke opmærksom på engelske forskningsresultater? Hvorfor er der ingen, der griber ind? Det er rystende, at der går endnu fem år, før myndighederne reagerer, mener Lene Witte.

- Dertil kommer, at der er sket et kæmpesvigt i kommunikationen herhjemme med de danske patienter. Hvordan kan det ske, at der, halvandet år efter at metalhofterne blev trukket tilbage fra markedet, fortsat er mennesker i Danmark, der lever med DePuys metalhofter, uden at de er blevet kontaktet af myndighederne og gjort opmærksom på risiciene, spørger Gigtforeningens direktør.

Patienterne burde omgående være blevet kontaktet direkte og personligt og alle de nødvendige undersøgelser sat i værk, siger Lene Witte, som peger på, at "der er mange kæmpebrølere i denne sag."

- Der ligger nu en stor opgave forude for myndighederne med at sikre god overvågning og effektiv kommunikation. En sag som denne må simpelthen ikke gentage sig, siger Lene Witte.