Gellerupprovst bliver biskop

Det blev som ventet Gellerupprovsten Steen Skovsgaard, der vandt fredagens afgørende afstemning om, hvem der skal overtage bispeembedet på Lolland-Falster.

Den nye biskop over Lolland-Falster Stift hedder Steen Skovsgaard.

Det stod klart fredag, da stemmerne i anden valgrunde blev talt op. Steen Skovsgaard, som nu forlader sin stilling som provst for Århus Vestre Provsti, fik 62,5 procent af de 644 afgivne stemmer, mens hans modkandidat, sognepræst i Herfølge Helge Baden Nielsen, opnåede 35,8 procent. 11 stemmer var blanke.

Den nye biskop, som afløser Holger Jepsen, der fratræder på grund af alder, bliver indsat den 11. september i Maribo Domkirke.

Dermed forlader Steen Skovsgaard provsteembedet i Gellerup.