Garnforbud i Randers Fjord

Fritidsfiskerne risikerer at møde krav om totalt garnforbud i Randers Fjord.

Fiskerikontrollen i Randers lukker, og medarbejderne skal have større fokus på erhvervsfiskeriet på vestkysten. Det kommer til at betyde mindre kontrol på lokalområdet Randers fjord. Det har vist sig, at der er store problemer med ulovlige garn sat af fritidsfiskere i Randers Fjord. Fiskerikontrollen har i 2005 og 2006 konfiskeret 3 ud af 4 garn.

-Redskaberne bliver konfiskeret, når kontrollørerne konstaterer overtrædelser af reglerne for fritidsfiskeri. Det kan være manglende mærkning, manglende afmærkning, ulovlig anvendelse eller ulovlige redskaber. Siger Finn Vind fra Fiskeridirektoratet. - Kontrollen foretages primært i de perioder, hvor erfaringer og observationer viser at der foregår ulovligt fiskeri. Fortsætter han.

Udmundingen af Randers fjord er et sårbart område for fisk på gydevandring. Randers fjord afvander et område på størrelse med Fyn. I dette store område er fiskene afhængige af at kunne vende tilbage, hvor de kom fra, for at fuldende deres livscyklus.

Stopper de ulovlige garn fiskene i deres vandringer, er det kun et spørgsmål om tid før den naturlige fiskebestand forsvinder. Derfor er det vigtigt for fiskene i Gudenå systemet, at den gældende lov overholdes. Et totalt garnforbud for fritidsfiskere kan derfor blive det nødvendige skridt, hvis fiskerikontrollen reelt ikke eksisterer på Randers fjord.