Frugt-forsøg stor succes

Et skoleforsøg på tre skoler i Silkeborg, hvor skoleelever har fået gratis frugt hver dag i to måneder, har båret frugt.

Nordre Skole, Hvinningdalskolen og Kornmod Realskole var alle med i forsøget "Frugtkvarteret". Det var en ordning støttet af Fødevareministeriet, hvor skoleeleverne kunne få gratis frugt hver dag i to måneder.

Nu er forsøget stoppet, men alle tre skoler fortsætter ifølge Midtjyllands Avis med en form for daglig uddeling af frugt.

På Nordre Skole er der indført en forældrebetalt ordning, hvor omkring halvdelen af skolens børn har tilmeldt sig.