Frit valg gør hjemmehjælpere syge

Social- og sundhedsassistenterne i Århus er blevet markant mere syge, efter kommunen indførte frit valg i hjemmeplejen.

Århus Kommunes hjemmehjælpere og social- og sundhedsassistenter er blevet mere syge, siden der blev indført en såkaldt fritvalgsordning på ældreområdet. Sygefraværet er steget med 9,6 procent i løbet af 2004.

- Stigningen skyldes, at hjemmehjælperne er blevet hængt mere op. Der er ikke længere tid til at koncentrere sig om plejeopgaverne - og det offentlige hænger mange gange på de tunge plejekrævende opgaver, som de private ikke har lyst til at lave, vurderer Kirsten Normann Andersen, som er formand for fagforeningen FOA.

I gennemsnit er hjemmehjælperne syge mere end 20 dage om året. På det øvrige ældreområde oplever personalet en stigning i sygefraværet på 2,3 procent.

I Randers, Skanderborg og Silkeborg er der ikke blevet flere sygedage i forbindelse med fritvalgsordningen.

Se mere i aftenens udsendelser på TV2 / ØSTJYLLAND.