Frikendt for diskrimination

Post Danmark er blevet frikendt for at fyre en medarbejder, der hverken kunne eller ville lære dansk.

I orden at fyre postarbejder, som hverken kunne eller ville lære dansk. Post Danmark havde retten på sin side, da det i 2004 fyrede en medarbejder, fordi han ikke havde lært at tale dansk i løbet af de tre år, han havde været ansat på Postcentret i Randers.

Som det seneste har landsretten afvist ankesagen, da anken er indgivet for sent. Medarbejderen, der er asylansøger, blev ansat med løntilskud og gik samtidig på sprogskole, og i 2003 blev han fastansat.

Men han passede ikke sin sprogskole, og hans sprogkundskaber blev ikke bedre, så i efteråret 2004 afskedigede Post Danmark ham med den begrundelse, at han ikke beherskede det danske sprog, ligesom han ikke som aftalt havde taget kørekort.

Han anlagde sag mod Post Danmark for overtrædelse af loven om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Men Retten i Randers slog i december 2006 fast, at kravet om tilstrækkelige sprogkundskaber er sagligt begrundet i arbejdet som postbud. Kollegerne havde flere gange været ude for, at postbuddet ikke forstod vigtige beskeder.

Selv om Vestre Landsret i første omgang afviste sagen, har medarbejderen endnu et skud i bøssen. Landsretten kan nemlig undtagelsesvist dispensere fra den sene anke, men det kræver, at medarbejderen klager, inden der er gået et år, fra byretsdommen faldt - altså senest til december. /ritzau/