Forurenet drikkevand

Drikkevandet i det nordlige Århus er forurenet, sandsynligvis er der bakterier i vandet.

Beboere i det nordlige Århus anbefales fortsat at koge vandet. Der er fundet et forhøjet kimtal som indikerer at bakterier i vandet i fra Truelsbjergværket. Embedslægen har anbefalet alle i området ved Lisbjerg, Trige, Elev, Spørring, dele af Lystrup og Elsted og det nordlige Skejby. Der ventes et resultat af nye vandprøver i morgen. Du kan se et kort over det berørte område ved at <a href="http://www.aarhuskommune.dk/portal/vand_og_spildevand/forureningsrisiko/omraadet " target="_blank">klikke her.</a>