Fortsat gebyr på HF

VUC Djursland får ikke lov at tilbyde en traditionel Højere Forberedelseseksamen uden gebyr.

VUC Djursland med afdelinger i Hornslet, Grenaa og Ebeltoft vil frygtelig gerne udbyde en fuld HF-uddannelse. Uden gebyr, vel at mærke.

Men det kan de godt skyde en hvis kridtpind efter.

- VUC Djursland ville gerne have muligheden for at tilbyde den tilrettelagte toårige HF, som også findes på gymnasier. Vi tror, at centret med et voksent uddannelsesmiljø kan nå andre målgrupper. Det viser erfaringer fra andre VUC'ere med en tilrettelagt HF, siger Else Bugge Jørgensen, afdelingsleder for HF på VUC Djursland til Randers Amtsavis.

I godt et år har Region Midtjylland set på behovet for traditionelle HF-udbud i Østjylland, og flere VUC-centre har ønsket at få HF på paletten. Men det bliver næppe på VUC Djursland. Ifølge regionens tal er der ikke elever nok på Djursland.

VUC Djursland vil fortsætte med at udbyde HF-uddannelsen som enkeltfag mod gebyrbetaling. Gebyret får man tilbage efter endt skolegang.