Forstår ikke sundhedsråd

Efterlyser et callcenter for sundhed

Op mod hver femte midtjyde forstår ikke budskaber om sundhed. Det viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet.

Især socialt udsatte mennesker risikerer at blive tabt. Mens op mod hver fjerde midtjyde med lavindkomst og kort uddannelse har svært ved at finde vej i sundhedsjunglen, mener kun fem pct. med høj indkomst og lang uddannelse, at det er svært at forstå skriftlig sundhedsinformation.

Desuden oplever én ud af tre med lavindkomst og kort uddannelse, at de ikke helt kan få lægen til at forstå, hvad der er galt med helbredet. De kan heller ikke altid selv forstå, hvad lægen eller sygehuset fortæller dem.

- Vi kan med andre ord konstatere, at der er en social slagside, når det handler om at navigere i sundhedsvæsenet. Vi kan jo ikke gøre noget ved folks baggrund, men viden om danskernes sundhedskompetencer kan være en af vejene til at håndtere uligheden i sundhed blandt forskellige sociale grupper, siger undersøgelsens forskningsansvarlige lektor Helle Terkildsen Maindal i en pressemeddelelse.

Brug for et callcenter

Helle Terkildsen Maindal tilføjer, at alle uanset social baggrund kan have svært ved at overskue og sortere i de skiftende råd og anbefalinger om at undgå livsstilssygdomme, og derfor er der behov for nytænkning:

- Det er en stor udfordring, fordi meget i dagens sundhedssystem handler om individets mulighed for at vælge den bedst mulige behandling for sig selv og sin familie. Så vores undersøgelse peger på et behov for at justere en række forhold i sundhedsvæsenet, så det bliver mere brugervenligt. Dette kunne indebære en form for koordinerende enhed eller et callcenter for sundhed, hvor alle borgere kan få hjælp til at finde vej i informationerne.

Undersøgelsen er baseret på ca. 30.000 besvarelser, som indgik i Region Midtjyllands spørgeskemaundersøgelse "Hvordan har du det 2013".