Forlig om budget for Favrskov

Mindre besparelser end oprindelig planlagt i budget for 2007, som bredt flertal står bag.

Det er lykkedes politikerne i den nye Favrskov Kommune at finde flere penge til blandt andet skoler, børnepasning og kultur- og fritidsområdet, end der var afsat i det budget-forslag, der har været i offentlig høring.

I et forlig, som er indgået i dag, er folkeskolerne tildelt 833.000 kr. mere i 2007 og 2 millioner kr. mere i 2008, end i der var med i det oprindelige forslag. Pengene skal primært bruges til flere undervisningstimer.

Til børnepasning bliver der 1 million kr. mere i 2007 end først foreslået.

Kultur- og fritidsområdet får 0,5 millioner kr. mere, blandt andet til aktiviteter i lokalsamfundene.

Bag forliget står hele Sammenlægningsudvalget (det nye byråd), med undtagelse af SF.