Forlig efter sprøjte-snyderi

Århus Kommune har indgået forlig med den landmand, der sprøjtede forpagtet jord. Landmanden skal betale leje resten af året, og kommunen får den gevinst, han havde ved at bruge sprøjtegift.

For at undgå en langvarig og kostbar retssag har Århus Kommune indgået forlig med den landmand, som for nylig fik ophævet sin forpagtningsaftale med kommunen, fordi han havde brugt sprøjtegift. - Det må aldrig kunne betale sig at overtræde forbuddet mod at anvende pesticider på arealer, forpagtet af Århus Kommune. Jeg er klar over, at landmanden føler sig klemt, men jeg er nødt til i sådanne sager at handle konsekvent, siger Poul B. Skou. Rådmanden oplyser, at landmandens overtrædelse af forbuddet nu kommer til at koste ham sammenlagt godt 195.000 kr. Det samlede landbrug beskyldte Århus Kommune for at udøve selvtægt, da forpagtningsaftalen blev inddraget med øjeblikkelig virkning med udsigt til, at landmanden ville få konfiskeret en høst til en værdi af over 400.000 kr. Med forliget ender sagen beløbsmæssigt på det halve. Forliget med kommunen er indgået med landmanden selv, og uden medvirken af den lokale landboforening. Ifølge forliget skal landmanden selv bjærge årets høst og gøre arealerne klar til en anden landmand. Til gengæld får han lov til at beholde afgrøden til brug i sin svineproduktion. Kommunen får hele fortjenesten fra det areal, hvor landmanden har sprøjtet. Det gælder 30 af de 88 hektar. Landmanden har også forpligtet sig til at betale forpagtningsafgiften på 142.000 kr. for andet halvår 2003, selv om han ikke får glæde af arealet i fremtiden. - Den værste straf for landmanden er faktisk, at han nu skal ud at finde sig et erstatningsareal. Lykkes det ikke for ham, må han reducere sin svineproduktion, siger Poul B. Skou.