Forening: Pårørende til hjerneskadede skal have omsorgsdage

Pårørende til personer med hjerneskader bruger deres ferie på møder og kontrolbesøg ved lægen. Hjerneforeningen vil derfor have indført hjælpedage

Michael Dvinge får behandling for følgerne efter en alvorlig hjerneskade i juni 2017.

Det er hårdt at være pårørende til en person, der har fået en hjerneskade. Ofte må den pårørende i arbejde bruge sine feriedage på møder i kommunen og kontrolbesøg ved lægen.

- De pårørende er nødt til at bruge deres feriedage, fordi det er den eneste mulighed, de har. Netop pårørende til en hjerneskadet har rigtig meget brug for ferie, men der er ikke feriedage tilbage til det, siger Lise Beha Erichsen, der er direktør i Hjerneforeningen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det vil Hjerneforeningen lave om på.

- Vi har bedt ministeren om at overveje, om man ikke kunne lave nogle hjælpedage eller deltagerdage, ligesom man har omsorgsdage for børn.

Læs også Sonja fik et opkald fra politiet: Det er slemt ellers ville vi ikke ringe

Sonja Zweidick har ikke kunne passe sit arbejde

Udtalelserne kommer oven på TV2 ØSTJYLLANDS historie om Sonja Zweidick, hvis mand, Michael Dvinge, fik en hjerneskade efter et cykeluheld. Siden ulykken i juni sidste år har Sonja brugt alt sin tid på at besøge Michael, og hun har derfor ikke kunne passe sit arbejde.

Lise Beha Erichsen fortæller, at pårørende til hjerneskadede kan have det ekstra svært, fordi skaden sker meget pludseligt. 

- Det kan være, at den hjerneskadede er ramt i hjernen, så man ikke kan kommunikere længere. Det kan også være, at man ikke kan huske, orientere sig eller har indsigt i sin egen sygdom. Det betyder, at man har svært ved at tale sin egen sag. Så er der kun den pårørende til at gøre det, siger Lise Beha Erichsen.

03:11

VIDEO: Se hele interviewet med Hjerneforeningens direktør, Lise Beha Erichsen.

Luk video

Skal både håndtere sorg og uigennemskueligt system

I sagen om Sonja og Michael er en del af problemet for den pårørende, Sonja Zweidick, at hun føler, at kommunen ikke tager hensyn til hendes behov.

- Jeg føler mig tromlet. Jeg føler, at jeg midt i sorgen også skal håndtere et helt uigennemskueligt system, der behandler folk som genstande, siger Sonja Zweidick til TV2 ØSTJYLLAND.

03:59

VIDEO: Se indslaget om Michael Dvinges og Sonja Zweidicks historie her. 

Luk video

Michaels sociale netværk er i Aarhus og i Aalborg, men kommunen tilbyder ham en plads på et behandlingssted i Varde. Det betyder, at Sonja skal køre fire timer hver dag for at besøge ham.

Hjerneforeningens direktør mener, at kommunerne bør tage mere hensyn til de pårørende, når hjerneskadede bliver tilbudt behandlingssted.

- Man vil selvfølgelig gerne være tæt på som pårørende, så man kan holde kontakten. Det er et hensyn, man er nødt til at tage ude i kommunerne, siger Hjerneforeningens direktør, Lise Beha Erichsen.

MICHAELS VEJ GENNEM SYSTEMET

2. juni 2017 - Michael bliver svært skadet ved en ulykke og indlægges på intensiv afdeling på Aarhus Universitetshospital og senere på Hammel Neurocenter.

Oktober 2017 - Michael håber fra nytår at kunne flytte ind på døgntilbuddet Østerskoven i Hobro, 45 minutters kørsel fra Sonjas hjem. Men her er først en ledig plads fra 1. februar.

21 november 2017 - Hammel Neurocenter afslutter behandlingen af Michael

27.11.2017 Aarhus Kommune tilbyder Michael midlertidig  ophold på Lunden i Varde. Sonja vil hellere have Michael overflyttet til Østerskoven i Hobro.

30.11.2017 – Sonja beklager sig over, at hun ikke bliver inddraget og ikke ved, hvad der sker.  

1.12. 2017 - Aarhus Kommune noterer, at Sonja  gentagende gange ikke tager sin telefon.

6.12.2017 -  Sonja kan ikke som ønsket få aktindsigt, da hun ikke er beskikket som værge.

2.12.2017 - Michael overflyttes fra Hammel Neurocenter til Afdelingen for Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Sonja ansætter selv en fysioterapeut til at træne Michael otte timer om ugen.

December 2017 - Sonja klager over Aarhus Kommunes beslutning om Lunden i Varde, men trækker senere klagen tilbage.

Januar 2018 - Michael får en blodprop under sin indlæggelse på afdelingen for Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital i Skejby

Februar 2018 - Michael overflyttes til Lunden i Varde.

Marts 2018 - Michael er stadig i Lunden i Varde. Sonja leder efter en bolig i Aarhus.