Forældre i samlet protest

Århusianske forældre demonstrerer mod besparelser i byens institutioner.

Protesterne mod de planlagte århusianske institutionslukninger vil tilsyneladende ingen ende tage. Pædagoger og pædagogmedhjælpere har tidligere forsøgt at råbe politikerne op med demonstrationer på Rådhuspladsen, og nu har børnehave- og vuggestue-børnenes forældre besluttet sig for at benytte samme fremgangsmåde.

Forældrenævnet i Århus, som er et fælles talerør for forældre til samtlige børn, der bliver passet, har planlagt en stor demonstration på Rådhuspladsen torsdag eftermiddag. Og tidspunktet er ikke helt tilfældigt valg. På samme tid skal byrådspolitikerne vedtage det meget omdiskuterede budget, der lægger op til store besparelser på børne- og ungeområdet.

Forældrenævnet opfordrer byens forældre til at tage en bamse med barnets navn med til demonstrationen, og derefter er det meningen, at bamserne skal efterlades på fliserne foran rådhuset.