Forældre glade for skoleforsøg

Stor tilfredshed med skolestart fire gange om året på Veng Fællesskole nær Hørning.

Forældrene er vældig glade for en såkaldt rullende skolestart, hvor nye skolebørn kan begynde i skolen fire gange om året.

Det viser evalueringen af en ordning på Veng Fællesskole nær Hørning. Her har forældrene siden april kunnet vælge, om deres barn skulle begynde i skolen efter sommerferien, efterårsferien, juleferien eller påskeferien.

I en spørgeskema-undersøgels har 14 deltagende forældre i gennemsnit givet ordningen karakteren 3,45 på en skala, hvor 0 var 'ikke tilfreds' og 4 var 'meget tilfreds'.

Et af de 11 spørgsmål lød: 'I hvilket omfang føler du, at muligheden for rullende skolestart er en fordel for barnet?'

Her gav 11 af de 14 forældre topkarakteren 4, 1 undlod at svare, og den gennemsnitlige tilfredshed var 3,88.

Evalueringen kan ses under Nyheder på Veng Skoles hjemmeside: <A href="http://www.vengskole.dk/" target=_blank>www.vengskole.dk</A>