Forældre er mere optaget af fællesskab end faglighed

Forældre til børn, der begynder i 0. klasse, er mere bekymrede, for at deres børn bliver mobbet end at de ikke lærer noget, viser ny undersøgelse

Foto: Colourbox

Når Emma og William på første skoledag møder op med ny skoletaske og store forventninger, er det ikke de lange skoledage og fagligheden, der fylder mest hos forældrene.

De går mere op i, om børnene i klassen behandler hinanden godt, og at alle føler sig som en del af klassens fællesskab.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Analyse Danmark for Mary Fonden og Red Barnet blandt 521 forældre til kommende skolebørn. 

03:12

I videoen kan du se, da kronprinsesse Mary og Mikkel Hansen tidligere på året mødtes i Silkeborg for at præsentere et nyt anti-mobbe-program, MH24.

Luk video

Seks ud af 10 er optaget af, om børnene i klassen vil behandle hinanden godt, 43 procent om alle vil føle sig som en del af fællesskabet, og 41 procent er bekymret for, om deres barn vil opleve mobning.

Selvom mobning topper på skolernes mellemtrin, ved vi, at de mønstre og måder at være sammen på, som skaber grobund for mobning, opstår allerede, når børnene er små.

Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær, Red Barnet

Cirka halvdelen synes også, at den faglige læring er vigtig, mens skolens fysiske rammer og længden på skoledagen ligger langt nede på listen over bekymringer.

- Trivsel optager forældrene mest, og det kan vi godt forstå. Selvom mobning topper på skolernes mellemtrin, ved vi, at de mønstre og måder at være sammen på, som skaber grobund for mobning, opstår allerede, når børnene er små. Derfor er det vigtigt at sætte tidligt ind, hvis vi for alvor vil mobning til livs, siger Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm. 

Forældre har også ansvar

Undersøgelsen viser samtidig, at forældrene føler, at de har et medansvar for, at mobning ikke opstår, og at de er parate til at gøre meget for at hjælpe med at skabe gode fællesskaber i deres barns klasse.

 - Et godt børnefællesskab hjælper alle børn til at trives og er modstandsdygtigt over for mobning. Derfor er det en rigtig god investering - også for det enkelte barn - hvis både forældre, lærere og pædagoger bakker op om børnenes sammenhold og fællesskaber og samtidig støtter børnene i at sige fra, når de er vidner til udelukkelse og drilleri, siger Mary Fondens direktør, Helle Østergaard. 

02:27

I videoen kan du høre om Skt. Knuds Skole i Aarhus, der er den bedste i Danmark til at bekæmpe mobning.

Luk video

Og netop dét efterspørger forældrene hjælp til.

Undersøgelsen viser nemlig, at hver femte forælder kun 'i mindre grad' føler sig klædt på til at tackle mobning, hvis det skulle opstå, og at otte ud af 10 efterlyser viden om og redskaber til, hvordan de kan være med til at forebygge og afhjælpe mobning i deres barns nye klasse. 

SYV GODE RÅD til at hjælpe børn med at blive en del af fællesskabet:

 1. Støt dit barn i at lege med forskellige – både i børnehaven/skolen og i fritiden
  Det styrker børnenes fællesskab og forebygger mobning, når børnene kender hinanden godt på kryds og tværs. Når du gør en ekstra indsats for at få legeaftaler med alle – også dem, dit barn ikke plejer at lege med – så er du med til at sikre alle børn en plads i fællesskabet.
   
 2. Tal ordentligt om og til andre børn, forældre, pædagoger og lærere
  Børn spejler sig i deres forældre, og hvis du er positiv over for børnehaven/skolen, pædagogerne, lærerne, kammeraterne og deres forældre, så vil dit barn også være det. Sig fx hej til alle – både børn og voksne – når du bringer og henter dit barn, og lær kammeraternes navne at kende.
   
 3. Hold arrangementer for alle
  Fødselsdage betyder meget for børn. Det gør både ondt på det barn, der ikke inviteres med, og på det barn, som ingen gæster får. Bestræb jer på at invitere hele stuen/klassen – eller alle piger eller alle drenge – når I holder fødselsdag eller andre fester, og prioritér, at dit barn kan være med, når andre inviterer.
   
 4. Støt dit barn i at reagere, hvis en kammerat bliver udsat for noget uretfærdigt
  Børn, der ikke er en del af børnefællesskabet, har brug for en håndsrækning og en invitation fra en kammerat. Ros dit barn, når hun eller han hjælper en kammerat, der har brug for det. Børn, der har mod til at sige fra, og som er gode til at hjælpe og trøste andre, vokser indeni.
   
 5. Vis interesse for dit barns digitale liv
  Børn ved, hvordan de betjener medier, men forstår dem ikke altid. Derfor har de brug for vejledning fra voksne. Vær nysgerrig og leg med – og tal med dit barn om, hvordan man også i den digitale verden udviser omtanke over for andre.
   
 6. Spørg ind, hvis dit barn er ked af noget
  Anerkend dit barns følelser, men husk også, at der altid er flere sider af samme sag. Hjælp dit barn til at tænke over, om andre børn kunne have oplevet tingene på en anden måde i forbindelse med en konflikt og tal evt. med andre forældre, en lærer eller pædagog, inden du reagerer på en konflikt.
   
 7. Vær åben og positiv, hvis andre forældre fortæller om deres barns udfordringer 
  Det er meget svært at fortælle, at ens barn er ked af det eller har problemer i børnehaven/skolen og fx har brug for legeaftaler og kammerater. Vis interesse og åbenhed – så bliver det lettere for alle.

Kilde: friformobberi.dk