Folketingsflertal vil frede Tange Sø

Der er fortsat uvished om Tangeværkets skæbne efter politisk aftale om tidsfrist for en endelig afgørelse.

Regeringen har folketingsflertal sammen med Socialdemokraterne for at bevare Tange Sø, som Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Danmarks Sportsfiskerforbund ellers kræver tømt for at give Gudenå frit løb.

Men Tangeværket risikerer fortsat at komme til helt at lukke for sin produktion af vandkraft til elektricitet fra den opdæmmede sø. Det er det foreløbige facit, efter at regeringen og Dansk Folkeparti netop har aftalt at sætte en tidsfrist til om tre år for en endelig beslutning om Tangeværkets skæbne.

DN og sportsfiskerne kræver den kunstige sø helt tømt som led i en genopretning af den gamle og frie passage af både vand og fisk mellem det øvre og nedre løb af Gudenå. Det lille elektricitetsværk får sin kraft fra en dæmning nedenstrøms Tange Sø, der afskærer havgående laks og andre fisk fra at vandre længere opad i åen for at gyde.

Opdæmningen medvirker også til at holde søen forurenet med næringsstoffer. Imens støttes Tangeværket af blandt andre folk, som bor omkring søen, og som betragter den som en naturperle.

Men skal der gives mere frit løb, så står værket til at miste kraft - måske også hvis der bare graves et mindre omløb for Gudenå at strømme friere i. Jo større og længere omløb, jo
mindre kraft vil der løbe fra søen og gennem turbinerne i Tangeværket.