Fodterapeuter opsiger aftale med Region Midtjylland

22 fodterapeuter har opsagt deres aftale med Region Midtjylland. Deres patienter kan derfor ikke længere få tilskud til behandling.

Opsigelserne sker som led i en fem år lang konflikt mellem fodterapeuterne og Danske Regioner.

- Vi arbejder ihærdigt på at få en aftale med andre fodterapeuter. Men vi kan desværre ikke undgå, at en del borgere vil opleve gener, fordi deres fodterapeut ikke længere har en aftale med os. Det er vi selvfølgelig meget kede af, siger kontorchef i Region Midtjylland, Jørgen Nørskov Nielsen.

<b>Manglende overenskomst</b>
Årsagen til de mange opsigelser er, at det ikke er lykkedes at lave en ny overenskomst med fodterapeuterne siden 2005. Derfor udarbejdede Sundhedsministeriet en bekendtgørelse, der giver borgerne ret til det samme tilskud til behandlingen, som de fik under overenskomsten.

Det fik de danske fodterapeuter til at lægge sag an mod ministeriet, fordi de mente, at de frit kunne fastsætte prisen for behandlinger. Den 31. marts afgjorde Højesteret, at fodterapeuterne ikke frit kan fastsætte prisen men skal respektere de maksimale priser, som fremgår af bekendtgørelsen.

<b>Længere ventid</b>
For de patienter, der har ret til tilskud, betyder det, at de enten må betale hele beløbet selv til den pris fodterapeuten ønsker, eller de skal finde en tid hos en af de 133 fodterapeuter, der har fastholdt deres aftale med Region Midtjylland.

- Vi kan nok ikke undgå, at det vil give længere ventetid for nogle patienter, i den periode, hvor vi mangler terapeuter, siger Jørgen Nørskov Nielsen.

Han opfordrer patienterne til at orientere sig på Region Midtjyllands hjemmeside: <a href="http://www.rm.dk" target="_blank">www.rm.dk</a>, hvor det fremgår, hvilke fodterapeuter, der har en aftale med regionen.