FOA stemmer om forlig

Onsdag er sidste stemmedag for FOA folket i forhold til den aftale, som toppen har indgået med KL. Udfaldet er helt åbent.

I sidste uge blev FOA's top og Kommunernes Landsforening enige om et forlig. Det forlig har fra mandag til onsdag været til afstemning blandt FOA's menige medlemmer.

FOA i Randers anbefaler et "ja" til forliget. Mens der i Århus anbefales det modsatte. Indtil videre har godt halvdelen af medlemmerne stemt.

- Jeg tror, der er rigtig mange medlemmer, der er i tvivl om, hvad de skal stemme, lyder forklaringen fra FOA's formand i Århus, Kirsten Normann Andersen.

Medlemmerne har dog mulighed for at stemme elektronisk resten af onsdagen.

Resultatet af afstemingen forventes klar torsdag ved middagstid.

Vores særlige hjemmeside-del om konflikten.