Flexboliger godt fra start

Huskøbere viser stor interesse for ny ordning

Foto: Colourbox

Danske huskøbere har vist stor interesse for den nye flexboligordning, der skal være med til at skabe nyt liv i de tyndtbefolkede landområder.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sætter nu ekstra fokus på de nye muligheder for at sætte endnu mere skub i handlerne med huse i landdistrikterne

- Flexboligordningen kan være med til at skabe nyt liv i landdistrikterne, og jeg er derfor meget glad for, at vi allerede nu kan se, at potentielle købere af fritidsboliger har fået øje på potentialet i ordningen, siger minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen.

Flexboligordningen er en del af regeringens indsats for at forhindre affolkning af yderområderne og samtidig et instrument til at forsøge sikre vækst ved at flere helårsboliger benyttes til fritidsformål. På den måde undgår mange af landets kommuner, at der unødigt står mange tomme helårsboliger på landet og forfalder.

Den nye ordning trådte i kraft den 1. maj 2013, og ved årsskiftet havde landets yder- og landkommuner udstedt omkring 135 tilladelser. Det viser en ny analyse.

- Vi kan se på analyseresultaterne, at der er interesse for ordningen. Men reglerne er stadig under et år gamle, og vi har brug for mere viden om, hvordan reglerne kan imødekomme forskellige behov, så vi kan gøre det endnu mere attraktivt at udnytte potentialet for huskøberne, siger Carsten Hansen.

Ifølge analysen har omkring 450 huskøbere henvendt sig til kommunerne vedrørende flexboligordningen.