Flertal vil undersøge eksport af belastede familier

Kommuners flyttehjælp til udsatte familier skal undersøges efter aktuel sag, hvor familie fra Lolland indlogerede sig i lejet bolig i Skanderborg.

Da storfamilien fra Brønderslev sidste år flyttede fra deres hjem på Lolland for at indlogere sig i en lejet bolig i Skanderborg, kunne det kun ske, fordi Lolland Kommune, der ellers var i gang med at undersøge en mistanke om omsorgssvigt i familien, betalte i alt 46.000 kroner i depositum for den nye lejlighed. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Sagen får nu et flertal i Folketinget til at kræve kommuners flyttehjælp til socialt udsatte familier undersøgt. Undersøgelsen skal blandt andet afdække, hvorvidt og i hvilket omfang kommuner benytter sig af flyttehjælpen for at slippe af med besværlige borgere og udsatte familier.

- Det er jo ikke første gang, vi hører om familier, der får økonomisk hjælp til at krydse kommunegrænser. Og det er overordentligt svært at forstå, at kommuner giver flyttehjælp til familier, der åbenlyst har svære problemer og bør holdes øje med. De seneste sager - blandt andet den fra Brønderslev - taler for, at det er en problematik, vi ikke kan sidde overhørig. Derfor vil vi prikke til ministeren og bede om en undersøgelse, siger socialudvalgets formand Martin Henriksen (DF).

<b>Efterlyser kortlægning af problemet</b>
Socialdemokraterne og SF har længe efterlyst en kortlægning af problemet med de såkaldte nomadefamilier, der rejser fra kommune til kommune for at få fred fra socialrådgivere og ordensmagt.

- Det kan undre, at der ikke er vilje til at undersøge så alvorlig en problematik. En sag som den i Brønderslev viser med al tydelighed, at det kan få fatale konsekvenser, når familierne flytter fra den ene kommune til den anden og dermed forsinker de undersøgelser, der kan afsløre misrøgt og overgreb, siger hun og tilføjer:

- Det er jo ikke svært at konstatere, at den sociale trafik finder sted. Et enkelt besøg i Udkantsdanmark afslører hurtigt, at familier med sociale problemer eller misbrug i stigende grad slår sig ned her. Nogle fortæller ligefrem, at de har fået et vink med en vognstang fra deres hjemkommune om at flytte, siger hun

<b>Har afvist en undersøgelse</b>
Både Socialdemokraterne og SF har tidligere bedt daværende socialminister Karen Ellemann (V) undersøge kommunernes medvirken til flytningerne. Karen Ellemann har hver gang afvist at iværksætte en undersøgelse, men skrev i et svar fra december sidste år, at hun ville tage initiativ til et møde med Kommunernes Landsforening (KL) for at få belyst problemets karakter.

Det møde kom imidlertid aldrig i stand. Heller ikke landets ny socialminister, Benedikte Kiær (K), står på spring for at iværksætte en storstilet undersøgelse af kommunernes flyttehjælp til socialt udsatte familier, men hun vil snarest muligt mødes med Kommunernes Landsforening:

- Familier må bosætte sig i den kommune, de har lyst til, hvad enten familien har sociale problemer eller ej. Men kommunerne må naturligvis ikke spekulere i, at hjælpe familier til at flytte til andre kommuner for derved at spare udgifterne til for eksempel sociale hjælpeforanstaltninger. På baggrund af de seneste sager vil jeg snarest drøfte problemet med KL for at høre deres syn på sagen og for at høre KL's bud på, hvordan vi sikrer, at det ikke sker. Og så vil jeg opfordre kommunerne til at benytte sig af de gældende regler, som rent faktisk giver mulighed for, at fraflytterkommunen kan pålægges at refundere tilflytterkommunens udgifter til hjælpeforanstaltninger til en familie, hvis fraflytterkommunen ikke har overholdt sine forpligtelser efter serviceloven, skriver ministeren i en e-mail.

<i>Kilde: Kristeligt Dagblad</i>