Flere voksne søger hjælp til at opdrage egne børn

Forældre er usikre på, om de slår til. I børnehave i Randers bliver pædagogerne brugt som rådgivere om alt fra påklædning til sovetider.

Danske forældre er usikre på, om de er gode nok.

I en rundspørge, som dagbladet Politiken Research har foretaget blandt 1.218 institutionsledere i vuggestuer og børnehaver, svarer 55 procent, at forældre inden for de seneste fem år er blevet mere bekymrede over, om de slår til.

I Børnehaven Mariendal i Randers bliver pædagogerne brugt som rådgivere om alt fra påklædning til sovetider.

- Vi bliver ofte brugt som konsulenter, også i helt basale spørgsmål. De vil have vores kommentarer om alt muligt fra beklædning til sygdom og madvaner. Vi er blevet deres sundhedsplejersker, eller måske har vi fået den samme rolle, som bedsteforældre havde i gamle dage, siger lederen Jan Thomasen til Politiken.

<b>Ambitiøse forældre øger usikkerheden</b>
Professor Ning de Coninck-Smith, Institut for Pædagogik ved DPU, Aarhus Universitet, mener, at det voksende marked for blade og bøger målrettet ambitiøse forældre er med til at øge usikkerheden.

- Det giver mange valgmuligheder, og til sidst kan man blive fuldstændig rundtosset. Med al den viden, så øges forventninger til forældrene. Forventningspresset har aldrig været større end i dag, siger Ning de Coninck-Smith til Politiken.

Børnepsykolog Margrethe Brun Hansen ville ønske, at de velmenende voksne gav børnene ro til fri leg lidt oftere. Den konstante opmærksomhed forvirrer børnene.

- Børn bliver overvåget af voksne hele tiden og får ikke lov til at leve og lege, uden at vi kommenterer, analyserer og roser dem. Det kan man altså godt risikere at blive et lidt kunstigt væsen af, siger Margrethe Brun Hansen til Politiken.

<i>Kilde: Dagbladet Politiken</i>