Flere uden arbejde i Århus Amt

Stigende ledighed alle steder i amtet. Flest er uden arbejde på Samsø, færrest i Hinnerup.

Ledigheden i Århus Amt stiger fortsat. I juni måned var 22.098 medlemer af de østjydske a-kasser uden arbejde. Det er 3.890 flere end på samme tid sidste år, og amtet ligger lidt over landsgennemsnittet af arbejdsløse.

Det er fortsat Hinnerup Kommune, der har den laveste arbejdsløshed i amtet. 4,5 procent af kommunens a-kassemedlemmer var uden arbejde i juni. Også Hammel og Skanderborg har få ledige (4,8 procent).

Samsø er hårdest ramt af arbejdsløsheden. 11,3 procent af øens beboere var ledige i juni. Herefter kommer kommunerne Ebeltoft, Grenaa, Randers og Århus med hhv. 8,2 procent, 8,1 procent, 7,8 procent og 7,6 procent.

Ser man på, hvordan ledighedstallene fordeler sig på a-kasser, er ledigheden siden sidste år steget mest hos pædagogmedhjælperne og SiD.

Den laveste ledighed blandt faggrupperne, finder man hos de selvstændige, hos funktionærer og tjenestemænd og hos de offentligt ansatte.

Størst ledighed er der i restaurationsbranchen, hos pædagogmedhjælperne, magistrene og blandt medlemmerne af Kvindeligt Arbejderforbund.