Flere nydanskere ansat i amtet

Næsten fire procent af de ansatte i Århus Amt er nydanskere. Målet er at få endnu flere budt indenfor.

Flere nydanskere er kommet i arbejde i de amtslige institutioner i Århus Amt. I løbet af halvandet år er antallet af nydanskere steget med fem procent til 889 personer.

Dermed udgør andelen af nydanskere små fire procent af den samlede arbejdsstyrke, der ligger i omegnen af 22.000 personer.

Målet er, ifølge amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen (S), at sammensætningen af den amtslige arbejdsstyrke skal svare til sammensætningen af borgere i amtet.

Det hedder 7,3 procent - og dermed skal næsten 700 nydanskere yderlige beskæftiges i amtet, inden det mål er nået.

Antallet af nydanskere på amtets arbejdspladser fordeler sig med 50 procent fra de vestlige lande og 50 procent fra landene i den tredje verden.