Flere krydstogt-turister på vej

VisitDenmark har netop offentliggjort en rapport om krydstogtturismen i Danmark, og der er flere på vej til Århus.

En ny analyse viser, at krydstogtturismen i Danmark er vokset ganske betragteligt i de senere år. I 2002 besøgte 221.000 passagerer Danmark. I 2007 var det tal steget til 551.000.

I Århus har der været en vækst i antallet af krydstogtpassagerer fra knap 13.000 i 2000 til godt 18.000 i 2007. i 2008 ventes tallet at blive 26.000.

Den ny rapport dokumenterer, at krydstogtturisterne i stigende omfang kommer fra europæiske markeder, herunder ikke mindst Tyskland, og at der kan ventes en stigning i antallet af europæiske krydstogtturister i årene, der kommer.

- Der er altså tale om et marked i vækst, og Århus forventer at få sin andel af den stigende krydstogtturisme. Vi er krydstogthavn nr. 2 i Danmark, og den position vil vi arbejde for at udbygge, siger turistdirektør Jørgen Hansen, VisitAarhus i en kommentar til rapporten.

Rapporten er udarbejdet af VisitDenmark i samarbejde med Wonderful Copenhagen og Cruise Copenhagen Network,

Rapporten har i øvrigt beregnet, at krydstogtgæsterne i Århus har et forbrug i byen under opholdet på i gennemsnit 478 kr. pr. person. Det giver en samlet omsætning i Århus i 2007 som følge af krydstogtanløbene på godt 6 mio. kr. I 2008 vil beløbet stige til knap 9 mio. kr.