Flere jurastuderende dumper i Århus

På Århus Universitet dumper langt flere jurastuderende end i Købehavn og Odense, og de får også lavere karakterer.

Dumpeprocenten på jurastudiets første år er rekordhøj på Århus Universitet, skriver Urban.

Mellem 50 og 60 procent dumper år efter år i fagene Formueret og Familie- og arveret. Det er langt flere end på jura i København og Odense, selvom fagene er stort set ens, når det gælder indhold og eksamensform.

Bladet Djøf Studerende har i det seneste nummer sammenlignet karaktergennemsnittene på de tre jurastudier.

I Århus lå snittet i Formueret til sommereksamen 2006 på 5,5, mens det i Familie- og arveret var 5,9. I København lå snittet i begge fag 1,5 karakterpoint højere - 6,9 i Formueret og 7,4 i Familie- og arveret. De tilsvarende gennemsnit i Odense hed 6,7 og 7,2.

Anne-Dorte Bruun Nielsen, studieleder på Jura ved Aarhus Universitet, siger til bladet Djøf Studerende, at københavnerne stort set altid har fået højere karakterer.

- De stiller lavere krav til de studerende. Vi giver jo karakterer, som vi synes er rigtige, og de gør det på deres måde. Det er måske et spørgsmål om penge. De får flere penge ved at lade flere studerende fortsætte på studiet, hvor vi sorterer mange fra ved stopprøven på første år, siger Anne-Dorte Bruun Nielsen.

Martin Petersen, sekretariatschef ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, har ikke noget bud på, hvorfor de københavnske jurastuderende år efter år får højere karakterer end århusianerne.

- Jeg ville jo være glad, hvis jeg kunne sige, at det er fordi, vi har et bedre studium, men det har jeg ikke grundlag for at konkludere, siger han.

Pia Palm er HR-direktør hos Plesner, som er et af landets største advokatfirmaer med 170 jurister.

Hos Plesner er man godt klar over, at et snit på ni ikke nødvendigvis er det samme i Århus og København.

- Vi vil jo gerne have vores andel af de dygtigste på årgangen, men de to eksamensbeviser er ikke direkte sammenlignelige. Derfor har vi vænnet os til at vurdere de to kandidatgrupper forskelligt, siger Pia Palm.