Flere jobs i Silkeborg

Modsat Århus og Randers er det lykkedes Silkeborg at øge antallet af arbejdspladser.

Silkeborg er en af de danske byer, hvor der bliver skabt flest nye arbejdspladser. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Søhøjlandets hovedstad i løbet af 2002 samlet set har fået 131 flere jobs, hvilket svarer til en stigning på 0,5 procent.

Ligesom andre danske byer er der i Silkeborg forsvundet en del traditionelle fabriks-stillinger, men modsat blandt andet Århus og Randers er tabet blevet opvejet af, at der er skabt nye jobs indenfor finansiering og forretnings- service.

Meget tyder desuden på, at den positive udvikling er fortsat siden 2002. Fra marts til april i år faldt ledigheden i Silkeborg med 4,2 procent mod 2,7 procent i hele Århus Amt.