Flere børn tvangsfjernes

Sidste år blev der i alt fjernet 19 børn fra deres hjem. I år er det tal allerede nu steget til 41.

Flere børn bliver tvangsfjernet fra deres forældre i Århus Kommune. Sidste år blev i alt 19 børn fjernet fra deres hjem. I år er det tal allerede nu steget til 41.

Stigningen i antallet af tvangsfjernelser sker, efter at TV 2 | ØSTJYLLAND har sat fokus på flere sager, hvor børn er blevet svigtet, og hvor Århus Kommune er blevet kritiseret for ikke at
skride ind i tide.

- Vi oplever en markant holdningsændring på vores område. Vi har i mange år levet med en politisk linje, der hed, at vi skulle nedbring antallet af anbringelser. Og det har præget vores område rigtig meget. Så har vi i foråret oplevet nogle sager, der kom i mediernes søgelys, og det har gjort, at man i Århus Kommune er begyndt at tænke anderledes omkring anbringelser, fortæller fællestillidsmand for socialrådgiverne i Århus kommune Trine Quist til TV 2| ØSTJYLLAND.

I 2007 blev der startet 19 sager om tvangsfjernelser af børn i Århus Kommune. Pr 12. november 2008 var der startet 41 sager. 18 af sagerne i 2008 er såkaldte formandsafgørelser. Det vil sige, at det er sager, hvor en anbringelse ikke kan udskydes, men skal effektueres her og nu. En udvikling, der er til gavn for børnene, mener Trine Quist.

- Vi oplever en større åbenhed om, at anbringelser måske godt kan være det bedste, og at alternativet til anbringelser måske ikke altid er godt nok. Vi oplever, at man ikke i så lang tid nu tærsker rundt i alternativer, men i stedet siger, at hvis en anbringelse er det bedste, så er det det, vi gør.

Se mere i TV2 | ØSTJYLLAND i aften kl. 19.30.

TV 2 | ØSTJYLLAND's særlige hjemmeside-del om en sag om omsorgssvigt i det nordlige Århus.