Fisk døde efter gylleudslip

Et gylleudslip er formentlig årsag til, at store mængder fiskeyngel er slået ihjel i en bæk nær Hinnerup.

En skoleklasse på udflugt kunne i dag konstatere, at vandløbet Rønbækken ved Hinnerup nærmest flyder med dødt fiskeyngel.

Skoleklassen kommer fra Rønbækskolen i Hinnerup. Ifølge klassens lærer befinder der sig store mængder dødt ørredyngel i vandet, ligesom der også er flere døde ål.

Fiskene er formentlig døde som følge af et gylleudslip i går. I aftes fik Falck en melding om, at åen stank af gylle, og senere kunne Falck-redderne da også konstatere, at der flød mindre mængder gylle rundt i vandet.

Ifølge Falck var udslippet forholdsvis lille, og der blev derfor ikke gjort noget for at inddæmme gyllen.