Fisk bliver ædt i ny sø

Fuglene omkring den genoprettede Årslev Engsø ødelægger fiskebestanden i Århus Å.

Foto: ‎Marina Suvalova Justesen

Den genoprettede Årslev Engsø er så stor en succes for fuglelivet, at den er godt i gang med at ødelægge fiskebestanden i to lokale åer.

Engsøen blev genoprettet sidste forår efter at have været tørlagt i et helt århundrede. Den har siden da været invaderet af store skarer af fugle, som spiser sig mæt i søens fisk og fiskeyngel.

Århus Å og Lyngbygårds Å løber igennem engene vest for Århus, og siden engsøen blev genoprettet, er op til 75 procent af fiskeynglen blevet ædt af fuglene ved Årslev Engsø. Det meste af ynglen når derfor ikke at vokse sig stort, og dermed er fiskebestanden i åerne truet.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om sagen i dagens udsendelser.