Fire millioner kr. til projekter

14 projekter i Region Midtjylland får knap fire millioner kroner til deling i støtte

Carsten Hansen (S), minister for by bolig og landdistrikter.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter uddeler penge til 14 projekter i Region Midtjylland, som har fokus på frilufts- og fritidsaktiviteter.

På landsplan uddeler ministeriet 11 millioner kroner til 38 forsøgsprojekter, og ud de penge finder omkring fire millioner kroner altså vej til Region Midtjylland.

Fælles for projekterne er, at de arbejder med en række forskellige temaer relateret til at skabe en bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

- Der er kommet rigtig mange gode ansøgninger igen i år. Det er jeg meget glad for, for jeg ser det som udtryk for den store iderigdom og virkelyst, der er i landdistrikterne. Med penge fra Landdistriktspuljen kan projekterne blive til virkelighed, og det er med til at styrke en positiv udvikling i landdistrikterne, siger Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter, i en pressemeddelelse.

Her er et overblik over de 11 projekter i Region Midtjylland, der modtager støtte:

- Naturfond Gl. Rye: "Starthjælp til Naturfond Gl. Rye" (Skanderborg), 40.000 kroner

- Kalø Økologiske Landbrugsskole: "Økologiske Værdikæder på Djursland" (Norddjurs og Syddjurs), 362.094 kroner

- DGI Østjylland "Luft under lokale vinger" (Syddjurs, Skanderborg, Odder og evt. Randers), 400.000 kroner

- LAG Djursland: "Samarbejdsrelationer og kompetenceløft for Djurslands mindre erhvervsdrivende" (Norddjurs og Syddjurs), 300.000 kroner

- Familie og Samfund Midtjylland " "Vi kan bruge hinanden" - generationsmøde i skolen" (Hedensted), 113.000 kroner

- Odder Kommune" Et grønt partnerskab om formidling, faciliteter og tilgængelighed på Tunø" (Tunø, Odder), 472.375 kroner

- Norddjurs Kommune "Karavanespor, norddjurs.dk" (Norddjurs), 350.000 kroner

- Fabjerg Spejderne: "Nye multifunktionelle faciliteter for skoler, børnehaver og foreninger" (Lemvig), 34.500 kroner

- Gjern Lokalråd: "Gjern almennyttige udviklingsselskab - værktøj til landsbyudvikling" (Silkeborg), 436.000 kroner

- Håndværker- og Borgerforeningen Ejstrupholm "Sløjfen i Ejstrupholm" (Ikast-Brande), 91.900 kroner

- Lokalrådet i Lemvig Kommune: "Landsby App" (Lemvig), 250.000 kroner

- Skringstrup Kultur- og Forsamlingshus: Friluftsliv og motion for turister og beboere i landsbysamarbejdet Fjordklyngen" (Viborg), 415.000 kroner

- Ringkøbing-Skjern Kommune: "Samskabelse - vejen til en ny bosætningsindsats?" (Ringkøbing-Skjern), 393.400 kroner

- Børnekulturcenter Trekanten: "Mit hjem - Dit hjem" (Holstebro), 268.000 kroner