Fire Blå Flag til Århus kommune

Målrettet indsats for at højne kvaliteten på strandene og værne om miljøet begynder at kunne ses i Århus

Århus Kommune er i 2008 blevet tildelt fire Blå Flag.

Det er Ajstrup Strand, Moesgård Strand, Den Permanente og Bellevue Strandpark, der er sluppet gennem nåleøjet i Blå Flag-kampagnen, som er en international miljøkampagne, som arbejder for at beskytte og værne om hav- og kystmiljøet.

Vandkvalitet, sikkerhed og service er områder, som kommunerne vurderes på, når det gælder forholdene på strandene.

I Århus Kommune har man arbejdet målrettet på at forbedre vandkvaliteten.

Ifølge kommunen har indsatsen for at forbedre rensningen af byspildevandet, renovering af kloaksystemet og forbedret spildevandsrensning i det åbne land båret fugt, og det kan efterhånden måles på vandkvaliteten langs kysten.