Find den nærmeste mobilmast

Århus Kommune har lagt en liste over alle godkendte antenner ud på internettet.

Der har været megen debat på det seneste, om den mulige sundhedsfare i at bo tæt på de nye mobilantenner.

En debat, der nu har fået Århus Kommune til at lægge en liste over samtlige godkendte mobilantenner i Århus, ud på sin hjemmeside.

Ved at gå ind på <A href="http://www.aarhus.dk/kommune">hjemmesiden</A> kan man således se, at man eksempelvis har valgt at opsætte et anlæg på Læssøegades Skole.

Det er Magistratens 2. Afdeling som har udarbejdet listen.

En hollandsk undersøgelse, der blev offentliggjort tidligere i dag, peger på, at der ikke er nogen væsentlig sundhedsrisiko forbundet med at bo tæt på de nye mobilmaster.