Finanslov på plads: E45 udvides mellem Aarhus og Skanderborg

Næste års finanslov er netop faldet på plads fredag eftermiddag. Det betyder, at E45 udvides mellem Aarhus og Skanderborg for en halv milliard

Motorvej E45 udvides fra to til tre spor mellem Aarhus S og Skanderborg S.

Udvidelsen er en del af den finanslovaftale, som regeringen fredag eftermiddag har indgået med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Der er afsat 500 millioner kroner til byggeriet.

Forventningen er, at udvidelsen kan gennemføres i løbet af tre-fire år.

Læs også Finanslov giver millionregn over østjyske kulturinstitutioner

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) glæder sig over udsigten til mere østjysk asfalt.

- Det er fantastisk, at vi med finanslovaftalen nu følger op på vores regeringsgrundlag og afsætter midler til udvidelsen af E45. Det gør vi for at hjælpe erhvervslivet og de mange pendlere, som hver dag spilder tid med at sidde i kø i trafikken mellem Aarhus S og Skanderborg S, siger han i en pressemeddelelse.

Hans Christian Schmidt peger på, at det er oplagt at udvide E45 på strækningen mellem Aarhus S og Skanderborg S, da der her særligt i myldretiden er markante problemer med fremkommeligheden, og da udvidelsen kan laves i midterrabatten, som på nuværende tidspunkt er 12 meter bred på hele den omfattede strækning.

Læs også Regeringen vil udvide E45 inden for de næste to-tre år

I årevis har en udvidelse af E45 været en brandvarm kartoffel i den politiske debat.

I den seneste valgkamp stod politikere fra de forskellige partier i kø for at tale om behovet for en udvidelse af motorvejen fra Randers til Vejle. Samme toner lød fra erhvervslivet og en række østjyske borgmestre.

Venstre-regeringen har i sit regeringsgrundlag skrevet, at der skulle ses på trængslen på E45. Da der sidste efterår blev indgået finanslov, var der slet ingen penge til en udvidelse. Denne gang har politikerne fundet penge - dog ikke til hele strækningen fra Vejle til Randers, men fra Aarhus til Skanderborg.  

Hovedpunkter i aftalen:

 • Et markant løft af kræftbehandlingen i form af kræftplan IV. Området tilføres i alt 2,2 mia. kr. over de næste fire år. Kræftplanen skal øge overlevelsen blandt kræftpatienter og sikre, at man som kræftpatient oplever hurtige, sammenhængende og trygge forløb med plads til egne ønsker.
 • En værdig ældrepleje: Der afsættes yderligere i alt ca. 2 mia. kr. frem til 2020 til at understøtte en værdig ældrepleje. Pengene skal bl.a. gå til at få bedre mad tættere på ældre medborgere samt til øget selvbestemmelse for plejehjemsbeboere i form af et klippekort til ekstra hjælp.
 • Politikadetter: En ny uniformeret medarbejdergruppe i politiet målrettes og uddannes til opgaver forbundet med bl.a. bevogtning, transport- og udsendelsesopgaver samt grænsekontrol. 
 • Øget optag på politiskolen: I 2017 hæves optaget på politiskolen til 600 elever. Det er 120 elever mere end hidtil forudsat for 2017.
 • Strafskærpelser: Hårdere straffe for ulovlig våbenbesiddelse.
 • Nødbremse: Mulighed for at afvise asylansøgere ved grænsen, hvis der opstår en krisesituation, der sætter de danske grænser under pres.
 • Strammere regler for ophold i Danmark.
 • Styrket kontrol og sikkerhedsindsats på udlændingeområdet.
 • Bedre dagtilbud.
 • Lavere registreringsafgift. Skalaknækket hæves til 106.600 kr.
 • Nominel fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme.
 • Forøgelse af tilskudsprocenten for frie grundskoler til 75 pct.
 • Udvidelse af E45 fra Aarhus S til Skanderborg.
 • En styrkelse af det danske skattevæsen.
 • Styrkelse af dansk kulturarv.


Kilde: Finansministeriet