Feltpræster og hæren slutter fred

Feltpræst Sune Haubek fra Linå-Sejs-Svejbæk sogn ved Silkeborg og Hærens Operative Kommando har indgået en fredsaftale.

Præsten, der helt usædvanligt blev smidt ud af den danske lejr i Irak få dage før den blev rømmet, har sammen med hærens ledelse forfattet en erklæring, der udtrykker forståelse for, at
beslutningen om hjemsendelsen blev truffet under de pressede vilkår, der herskede i den danske lejr Camp Einherjer med daglige raketangreb.

Som omtalt i Berlingske Tidende den 10. august blev feltpræsten smidt ud og sat på første fly til Danmark, fordi han havde tilbragt sin første nat i lejren i en raketsikret bunker. Sune Haubek var ankommet som afløser for den faste feltpræst, Peter Sporleder, der skulle hjem lidt før den øvrige bataljon, men 19 timer efter sin ankomst fik Sune Haubek besked på at rejse igen.

Overnatningen i bunkeren var ikke godt for moralen, lød det ifølge Berlingske Tidendes oplysninger fra lejrens chef, oberst Kim B. Petersen. Hjemsendelsen af feltpræsten har vakt stor opsigt blandt feltpræsterne, ligesom feltpræsternes chef, hærprovst Ole Brehm Jensen, bebudede en grundig undersøgelse af forløbet.

Det var i går ikke muligt at få oplyst ordlyden af den fælles erklæring fra Hærens Operative
Kommando. Men begge parter har rakt hånden frem, siger Ole Brehm Jensen. Han har en klar forventning om at blive taget med på råd, hvis en tilsvarende situation atter skulle opstå.

<B>Tale om en uheldig sag</B>
- Der er ingen tvivl om, at det var en uheldig sag og en uheldig afgørelse om repatriering, der nødig skulle gentage sig. Men nu har den været, og begge parter har vist storsind i situationen og er nået til en fælles forståelse, selv om det ikke er det samme som en accept. Sune Haubek er stadig en del af feltpræsternes korps og skulle ifølge Ole Brehm Jensen meget gerne kunne udsendes en anden gang.

Fra Hærens Operative Kommando siger oberst Jens Kofoed, at den hjemsendte feltpræst og
bataljonschefen, der sendte ham hjem, har gennemgået sagen og er nået frem til, at hjemsendelsen skyldes en række misforståelser.

- Alle har erkendt, at de ikke fik talt sammen i tide. Misforståelserne er nu ryddet af vejen, siger Jens Kofoed. Han mener, at der har været tale om et helt enkeltstående tilfælde.Feltpræsterne mødes fra i dag og de to næste dag i Nymindegab.

Første punkt på dagsordenen i dag er en redegørelse for hjemsendelsessagen, som den næstkommanderende i Hærens Operative Kommando, oberst P.H. Lund skal give. Senere på ugen deltager forsvarschef Jesper Helsø i feltpræsternes møde.