Fattige østjyder er mere syge

Stor østjysk undersøgelse viser, at socialt dårligt stillede er langt mere syge end de rige.

Århus Amt har i en stor undersøgelse spurgt til 4000 østjyders helbred, og det viser sig, at de socialt dårligt stillede er markant mere syge end de velstillede.

Undersøgelsen "Hvordan har du det?" viser, at 37 procent af de socialt dårligt stillede har en langvarig sygdom, som de er hæmmede af. Til sammenligning er det kun tre procent af de bedst stillede, der lider af langvarige sygdomme.

- Jo dårligere social en situation, borgeren befinder sig i, jo flere symptomer i form af ængstelse, nevøsitet, nedtrykthed, søvnløshed og psykiske lidelser kan vi konstatere, siger sundhedskonsulent Finn Breinholt Larsen fra amtets Sundhedsfremmeenhed.

Finn Breinholt Larsen gør desuden opmærksom på, at de mange kampagner om bedre kost, mere motion og rygestop ikke får fat på de socialt dårligst stillede:

- Man ryger mere, motionerer mindre, og mange er stærkt overvægtige i denne gruppe, siger han.