Farligt arbejdsmiljø hos Århus-chauffører

Arbejdstilsynet vil melde Århus Sporveje til politiet, hvis ikke bybus-chaufførerne får bedre arbejdsforhold inden 1. december. Læs Arbejdstilsynets brev her.

Århus Sporveje vil blive meldt til politiet og risikerer en stor bøde for dårligt arbejdsmiljø, hvis ikke selskabet sørger for bedre forhold for dets chauffører inden 1. december.

Det er essensen af et brev, som busselskabet for få dage siden modtog fra Arbejdstilsynet.

I brevet, som har officiel status af udkast til et påbud, hedder det ordret:
"Arbejdstilsynet vurderer at virksomheden ikke viser vilje og evne i tilstrækkelig grad, og afgiver derfor påbud om at skiftarbejdet skal tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt".

Busselskabet får endvidere ordre om at hyre et eksternt konsulentfirma til at hjælpe med at få løst problemerne inden 1. december.

"Hvis påbudet ikke efterkommes inden fristen, vil der normalt blive indgivet politianmeldelse eller fremsendt administrativt bødeforlæg", hedder det i brevet.

Det store problem er den måde, chaufførernes skiftende arbejdstider er tilrettelagt på. På grund af chaufførernes vagtplaner har de "forøget risiko for fysiske, psykiske og psykosomatiske lidelser", mener Arbejdstilsynet.

<a href="/files/dokumenter/rapporter/arb_tilsyn_busser.pdf" target="_blank">Se hele det 50 sider lange brev ved at klikke her.</a> (PDF)